LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

Sesje problemowe

GIS – szansa czy zagrożenie geografii?

1A. Dr hab. Iwona Jażdżewska


Tradycja i nowoczesność kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji

2A/3C. Dr hab. Zbigniew Podgórski/ dr hab. Elżbieta Szkurłat/dr hab. Wiktor Osuch


Turystyka we współczesnym społeczeństwie

3A/1B/4C/3D. Dr hab. Bogdan Włodarczyk/ Dr hab. Mariusz Szubert


Współczesne przemiany rzeźby Polski

4A/3B. Prof. dr hab. Adam Łajczak/ dr hab. Józef Kukulak


Krajobraz kulturowy jako obiekt badań geograficznych

2B/4D. Dr hab. Urszula Myga-Piątek


Stare i nowe struktury demograficzne i osadnicze

4B/2D/ Dr hab. Przemysław Śleszyński/dr hab. Sławomir Kurek


Przemiany gospodarcze w układach przestrzennych

5B/5C. Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz/dr Tomasz Rachwał


Hydrologiczne aspekty geografii

1C/1D. Prof. dr hab. Paweł Jokiel /Prof. dr hab. Roman Soja


Współczesne problemy klimatologii

2C. Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź