LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

Opłaty Konferencyjne

Podstawowa opłata konferencyjna: 250 zł obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne
i przerwy kawowe

Dodatkowo płatne:
Lunch w dniach 28 – 29.06.2016 r.: 70 zł
Spotkanie towarzyskie 28.06.2016 r.: 130 zł.

 

Koszty udziału w sesjach terenowych:
Rejon Rynku Krakowskiego w świetle najnowszych badań archeologicznych: 30 zł
Środowisko, obiekty turystyczne i antropogeniczne okolic Tyńca: 50 zł
Atrakcje Ziemi Bocheńskiej: 100 zł
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej: 185 zł
Aktywnie w Pieninach: 200 zł
Rzeźba Zachodnich Beskidów: 240 zł
Tatry – człowiek w górskim środowisku przyrodniczym: 320 zł


Koszt sesji terenowych obejmuje: transport, ubezpieczenie NNW, częściowe wyżywienie, bilety wstępu, materiały oraz nocleg podczas sesji dwudniowych.


Płatności należy dokonać przelewem do dnia 10 maja 2016 roku na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK – 114, imię i nazwisko uczestnika (DK-114 Jan Kowalski)

 

Po 1 maja 2016 r. opłata podstawowa wzrasta o 50 zł.
W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.