LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

Szczegółowy Program Zjazdu

szczegółowy program zjazdu

zaktualizowany program zjazdu na 29 czerwca

27 czerwca 2016 r.

Sesja jubileuszowa i Walne Zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego

28 czerwca 2016 r.

Obrady: sesje plenarne i tematyczne

Warsztaty dla nauczycieli geografii i przyrody

Spotkanie towarzyskie

29 czerwca 2016 r.

Obrady: sesje plenarne i tematyczne, panel dyskusyjny

Warsztaty dla nauczycieli geografii i przyrody

Popołudniowe sesje terenowe (I-II)

30 czerwca -1 lipca 2016 r.

Jedno- i dwudniowe sesje terenowe (III-VII)