LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

Publikacje

Teksty abstraktów (referatów i posterów) wydane zostaną w oddzielnym tomie.
Prace prezentowane w trakcie Zjazdu będą publikowane w czasopismach recenzowanych. Nie przewidujemy druku oddzielnego tomu monograficznego.

Osoby chętne mogę przesłać artykuł o charakterze społeczno-ekonomicznym
do publikacji w czasopiśmie
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Wskazówki dla autorów – tutaj

Umowa wydawnicza – tutaj

Teksty należy przesyłać do 15 lipca.