LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

Komitet Honorowy

  • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
  • Prof. dr hab. Michał Śliwa – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Prof. dr hab. Antoni Jackowski – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. dr hab. Zbigniew Długosz – Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie