LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

Komitet Naukowy

Przewodniczący
dr hab. Krzysztof Bąk
dr hab. Józef Żychowski

 

 • prof. dr hab. Leon Andrzejewski
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • prof. dr hab. Bolesław Domański
 • dr hab. Iwona Jażdżewska
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel
 • dr hab. Wioletta Kamińska
 • dr hab. Tomasz Komornicki
 • prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
 • dr hab. Józef Kukulak
 • dr hab. Sławomir Kurek
 • prof. dr hab. Adam Łajczak
 • prof. dr hab. Tadeusz Marszał
 • prof. RNDr. René Matlovič
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek
 • prof. dr hab. T. Niedźwiedź
 • dr hab. Zbigniew Podgórski
 • prof. RNDr. Tadeusz Siwek
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński
 • prof. dr hab. Roman Soja
 • prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
 • dr hab. Elżbieta Szkurłat
 • prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
 • dr hab. Marek Więckowski
 • dr hab. Bogdan Włodarczyk
 • dr hab. Marcin Wójcik
 • dr hab. Bożena Wójtowicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło