LXI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
Tradycja i nowoczesność w Geografii
KRAKÓW,  27-29 czerwca 2016

LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tradycja i nowoczesność w geografii

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie oraz Dyrekcja Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w LXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Tradycja i nowoczesność w geografii, który odbędzie się w Krakowie
w dniach 27.06.–29.06.2016 r.

Okazją do zorganizowania Zjazdu w Krakowie jest jubileusz 70-lecia geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym. Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń oraz prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych geografii. Inspiracje płynące z długiej tradycji geografii polskiej i potencjał stwarzany przez innowacyjne metody badawcze oraz nowoczesne narzędzia dają możliwość pełniejszego zrozumienia procesów kształtujących naszą przestrzeń. Kraków harmonijnie łączący tradycję z nowoczesnością wydaje się być dobrym tłem rozważań nad współczesną geografią.

Loga_Patronaty_Suma222